SU PAČIAIS NUOŠIRDŽIAUSIAIS MŪSŲ DRAUGAIS
SU PAČIAIS NUOŠIRDŽIAUSIAIS MŪSŲ DRAUGAIS
Sportas mus išlaisvina. Kiekvienas esame lygūs ir kiekvienas galime per sportą išreikšti save. Sportas sujungia visus. Mūsų rankininkai šį kartą lankėsi pas savo nuoširdžiausius draugus, Vilniaus „Atgajos“ specialiosios mokyklos mokinius. Čia mūsiškiai pravedė linskmą treniruotę vaikams, supažindino juos su rankiniu. Šis susitikimas – tai dvejopa nauda ir vaikams, ir mūsų rankininkams. Nuostabus dalykas, kai vaikai šypsosi ir dalinasi ta šypsena su visais. Dėkojame „Atgajos“ specialiosios mokyklos mokytojams, kurie dalyvavo šioje iniciatyvoje. Tikimės, kad mūsų bendradarbiavimas nenutrūks ir vaikams padovanosime nors dalelę gėrio.